Nhà sản xuất Merck Sharp & Dohme Thành phần Vắc-xin sống vi-rút sởi, quai bị & rubella. Mô tả M-M-R II là chế phẩm vô khuẩn đông khô của (1) ATTEN…

Xem nội dung»