Sổ tiêm chủng được cấp phát hoàn toàn miễn phí để bác sĩ chỉ định loại vắc xin cần tiêm và lịch hẹn tiêm các mũi tiêm tiếp theo. Nhờ có sổ tiêm chủng Bác …

Xem nội dung»