Vắc xin Sởi MVVAC là một vắc xin virus sống, giảm độc lực, được sản xuất trên tế bào phôi gà sạch SPF tiên phát.         Vắc xin Sởi MVVAC là một vắc xin …

Xem nội dung»