Dung dịch tiêm 1000-2000 IU/lọ : lọ 5 ml, hộp 1 lọ THÀNH PHẦN  cho 1 lọ  Globulin miễn dịch kháng dại đoạn F(ab')2 điều chế từ huyết thanh ngựa 1000-2…

Xem nội dung»