Tiêm vắc xin sớm hơn lịch hẹn là một trong những sơ suất không đáng có, tuy nhiên vẫn không loại trừ trường hợp có thể xảy ra. Sau khi tiêm xong mới phát …

Xem nội dung»