Lịch tiêm chủng cho trẻ sơ sinh và người trưởng thành đến 26 tuổi

 Tiêm chủng là một hoạt động đưa vắc xin vào cơ thể với mục đích tạo ra khánh thể chủ động phòng bệnh do các tác nhân có trong thành phần của vắc xin. Vắc xin có loại tiêm một liều, nhưng cũng có loại tiêm nhiều liều và thời điểm bắt đầu tiêm được vắc xin cũng khác nhau. Dưới đây là một bảng thông tin về thời điểm tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho trẻ em từ trẻ sơ sinh đến khi trưởng thành đến 26 tuổi và thường được gọi là Lịch tiêm chủng Đọc tiếp: